Beszámoló 2016

A Református Zenei Fesztivál mára a Kárpát-medence reformátusságának legnagyobb kulturális ünnepévé vált. A rendezvény elsődleges célja református zenei kincseink és kultúránk bemutatása, valamint a Kárpát-medencében élő magyar közösségek értékeinek, hagyományainak megismertetése, kulturális kapcsolatainak javítása, bővítése. Ugyanakkor jelentős eredményként értékelhetjük, hogy a Református Zenei Fesztivál az egyetlen olyan református rendezvény, amely 2004 óta minden évben megrendezésre kerül és ugyanazon a helyszínen NAGY-KÖZÖSSÉGI, HITBELI és MŰVÉSZI ÉLMÉNYBEN lehet részünk! A tradicionális egyházi zsoltárok, énekek, kórusművek és hangszeres darabok mellett lehetőség nyílik népzenei gyökereink és a mai modern zenei megfogalmazások bemutatására is.

 

A Református Zenei Fesztivált 2016-ban tizenharmadik alkalommal rendeztük meg a Bakáts téren és vonzáskörzetében.

 

A Református Zenei Fesztivál változatlanul fontos küldetésének tartja, hogy a Magyarországi Református Egyház nélkülözhetetlen társadalmi, szociális, egészségügyi, irodalmi, oktatási, tudományos, képzőművészeti és természetesen hitéleti munkáját bemutassa.

 

Az iskolai és gyülekezeti kórusok mellett az idén is meghívást kaptak a legismertebb elkötelezett együttesek és előadók, mint a Tázló együttes, Muzsikás, Borzsavári Népzenekar (Kárpátalja), Invocatio Musicalis, Tekerős Barátok, Djabe együttes, Vujicsics együttes, Sebő együttes, Pál István Szalonna és Bandája, Misztrál, Parapács zenekar, Varga János Project, Ismerős Arcok. Az ingyenes koncertek helyszínéül a Bakáts tér és a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Díszterme szolgált.

 

A fesztivál első napján, pénteken délután 15:30 órától rendes, szabadtéri Istentiszteletet, zenés nyitó áhítatot tarthattunk. Kállay Gáborné Ferencváros alpolgármestere és Böszörményi Gergely fesztiváligazgató köszöntője után Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke vállalta az Igeszolgálatot. Zenei szolgálatot az MH Légierő Zenekar Veszprém teljesített, és a Bakáts teret megtöltő gyülekezet közös énekkel dicsérte az Urat.

 

2016-ban további református intézményeket, kórusokat, művészeket és gyülekezeteket vontunk be a rendezvénybe határon innen és azon túlról, hogy minél többen magukénak érezzék azt. Református oktatási intézményeknek és gyülekezeteknek biztosítottunk bemutatkozási lehetőséget az Ádám Jenő Zeneiskolában. A Benkő István Református Általános Iskola kórusa, a Fejes István Református Vegyeskar, a Németajkú Református Gyülekezet kamarakórusa, a Nagykőrösi Arany János Gimnázium kórusa, a Pestszentlőrinc-Kossuth téri Református Gyülekezet kórusa, a Deo Volente Ökumenikus kórus, a Semper Reformanda énekegyüttes, a Nagyvárad téri református gyülekezet énekkara, a Székelyudvarhelyi Református Kollégium kórusa kapott bemutatkozási lehetőséget.

 

Külön kiemeljük a május 27-i kerekasztal-beszélgetést Dr. Bogár László professzorral, május 28-án a Budavári Márai Szalon bemutatkozását Dr. Szigethy Gábor vezetésével, valamint május 29-én a kerekasztal-beszélgetést Bagdy Emőke professzorasszonnyal és a Magyar Örökség Díjas Találkozót, melynek célja az, hogy a díjazottak egymással, az MÖEE tagokkal és az érdeklődőkkel kötetlenül beszélgethessenek és megismerkedhessenek. A találkozó mellett idén második alkalommal rendeztük meg a Papgyerek Találkozót és a tanár-diák felvonulást.

 

2016-ban is nagy érdeklődés kísérte a Ráday utcában a 750-800 fős ZSOLTÁROS FÁKLYÁSMENETet (Bakáts tér – Kálvin tér), melyet a kávézókban szórakozó hazai és külföldi közönség áhítattal és elismeréssel nézett. Ezt követően 21:45-től a Kálvin téri református templomban KÉSŐ ESTI ZENÉS ÁHÍTATot tartottunk a Kaláka együttes közreműködésével, Szabó István Dunamelléki református püspök Igehirdetésével.

 

A Lónyay Utcai Református Gimnáziumban ezután éjszakai csángó táncházat tartottunk a Tázló együttes vezetésével, melyen tánctanár irányítása mellett mintegy 150 diák és tanár tanulhatta, gyakorolhatta és élhette át a közös tánc örömét.

 

Mindhárom nap református sátortábort szerveztünk, ahol kézművesek, borászok, könyvkiadók árusíthatták portékáikat. Rajtuk kívül bemutatkozást biztosítottunk a Károli Gáspár Református Egyetemnek, valamint a Dunamelléki Református Egyházkerület Kántorképzőjének.

 

Szombat délelőtt olyan gyerekprogramokkal vártuk az érdeklődőket, melyekben mindig jelen volt az evangélium, a tanítás. A Napraforgók evangéliumi játszóháza sok érdekességgel szolgált a fesztiválra látogató kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ugrálóvár, arcfestés mellett lehetőség volt gyöngyök fűzésre, különböző kézműves foglalkozások elsajátítására és logikai játékok kipróbálására is. A világi vásárokból ismert, főként gyermekeknek jutalommal járó játékos horgászatot megtöltöttük az Evangélium hirdetésével – Igehorgászatnak nevezve – a következőképpen: a vízben úszó kis halakra egy-egy sorszámot tettünk, melyekhez pedig egy-egy Bibliai Igét vagy történetet rendeltünk.

 

A fesztivál egyik legnagyobb sikere az 500 fős (ökumenikus) Fesztiválkórus fellépése volt a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. Az alkalom újdonsága, hogy készülve a REFORMÁCIÓ 500 éves jubileumára (1517-2017) már az idén útjára indítottunk hagyományteremtő céllal egy olyan közös alkalmat, melyre valamennyi keresztyén/keresztény testvérünket és „világi érdeklődőt” hívtunk és vártunk: közös éneklésre, Isten dicséretre, együttlétre. Meggyőződéssel hisszük, hogy a Kárpát-medencében élő közösségünk számára szükség van egy olyan BUDAPESTI alkalomra (egyfajta „kis-Csíksomlyóra”), melyen 3-5 ezren, vagy akár 10 ezren MINDEN ÉVBEN együtt lehetünk hitünk és összetartozásunk erősítésére. Igeszolgálatra öt protestáns egyházi vezetőt kértünk fel (dr. Zsengellér József, a KRE rektorhelyettese - református, Gáncs Péter elnök-püspök - evangélikus, Mészáros Kornél főtitkár - baptista, Pataky Albert egyházelnök - pünkösdi, dr. Khaled A. László szuperintendáns - metodista).

A koncert műsorának gerince jól ismert református énekekre épült, melyet néhány történelmi ének, kánon és egyszerű kórusmű egészített ki. Ezen a történelmi helyen állva különleges hangsúlyt és színezetet kapott az istendicsőítés, a hitvallás és a magyarság összetartozása.

 

Vasárnap – már hagyományosan – a fesztivál külső helyszínein, református gyülekezetekben vállaltak szolgálatot a messziről ideutazott kórusok.

 

2016. július 2-án a májusi Református Zenei Fesztivál záró hangversenyét a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében tartottuk. Az egyesített kórus, a karnagyok (Arany János, Berkesi Sándor, Süll Kinga, Erdélyi Dániel, Oláh Gábor) és az orgonista (Finta Gergely) mellett éneklésével néhány alkalommal az 1300 fős közönség is részese volt a koncertnek. A hagyományos egyszólamú egyházi énekek mellett elhangzott Vass Lajos, Gárdonyi Zoltán, Beharka Pál és Lisznyay Szabó Gábor egy-egy kórusműve. A négy blokk elején az Igét Dr. Bagdy Emőke professzorasszony olvasta fel.

A hangverseny végén 1700-an – a szeretet jeleként egymás kezét fogva – elénekeltük nemzeti imádságunkat, a Himnuszt, majd Halász Béla délvidéki püspök áldással bocsájtotta el az ünneplő gyülekezetet. A hangversenyt ma már a legtöbben világi helyen tartott istentiszteletnek, zenés áhítatnak tartják!

„Református énekek„ hangversenyt – amely a Kárpát-medencei reformátusok legnagyobb zenei ünnepe – 2002 óta azzal a céllal rendezzük meg minden évben, hogy ott a REFORMÁTUSOK HASZNÁLATÁRA KIADOTT ÉNEKESKÖNYV ZSOLTÁRAIBÓL ÉS ÉNEKEIBŐL koncertfelvétel készüljön professzionális előadók tolmácsolásában, amely új CD és DVD kiadását teszi lehetővé. A 350 főt számláló Kárpát-medencei Egyesített Református Kórust, kitűnő karnagyokat, szólistákat, kamarakórust és világhírű orgonistákat (Alföldy-Boruss Csilla, Draskóczy László, Fassang László, Kéménczy Antal, Pálúr János, Varga László, Virágh András Gábor és Ifj. Szotyori Nagy Gábor, Tóka Ágoston) felvonultató koncertet a hazai protestáns testvéreinken kívül egyre több „világi zenekedvelő” és külföldi vendég látogatja. A hangversenyen a közönség több alkalommal együtt énekel a kórussal, így a Művészetek Palotája Nemzeti Hangversenytermében mindösszesen 1700 ember énekli a Zengő Igét.

 

A fesztiválon közreműködők létszáma kb. 1050 fő.

A fesztiválon összességében megfordult nézők száma kb. 10.000 fő.